ФАХОВИЙ ПОГЛЯД НА СУЧАСНУ ЕКОЛОГІЧНУ ЄМНІСТЬ ПОЛЬОВИХ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ УКРАЇНИ

Екологічна ємність польових угідь: сумні реалії та примарні перспективи подолання кризи Порушуючи окреслену проблематику хочу зазначити, що динамічне зниження чисельності польової фауни нині перетворюється в екологічну проблему загальноєвропейського масштабу. Зокрема, криза популяцій осілих видів – зайця сірого та куріпки сірої, біоіндикаторів екологічного стану місцевих агроландшафтів, протягом останніх 30 років активно обговорюється науковцями Центральної та Західної …

Детальніше