Асоціація

//www.uahhg.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/uahhgico.ico

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь» (далі – Асоціація) здійснила державну реєстрацію як громадське об’єднання зі статусом юридичної особи у вересні 2018 року. Станом на 01 січня 2020 року Асоціація має 24 підрозділи в усіх областях та відокремлений жіночий підрозділ «Діана-Магнум». Серед членів Асоціації налічується понад 300 юридичних та 850 фізичних осіб, число яких постійно зростає.

Наше бачення – в Україні має здійснюватися стале ведення мисливського господарства та популяризація полювання, як суспільно корисної і потенційно прибуткової галузі, котра виконує тут виняткові екологічні, економічні, історико-культурні та рекреаційні функції.

Місія – всебічне сприяння розвитку мисливського господарства України, захист прав та лобіювання інтересів мисливців і користувачів мисливськими угіддями.

Стратегічна мета – прибуткова галузь мисливського господарства створена за зразками кращого європейського досвіду, полювання – суспільно визнаний природоохоронний інструмент та популярний вид рекреації в Україні.

Напрями діяльності Асоціації:

І. Робота з мисливцями та користувачами угідь: 

– оперативне інформування мисливської спільноти про життя навколо галузі у державі та закордоном;

– популяризація природоохоронної та соціальної ролі мисливства серед населення (видавнича справа, робота зі ЗМІ, громадські заходи, акції тощо); 

– консультаційно-дорадча діяльність з поширення передового досвіду ведення галузі серед користувачів угіддями;

– юридичний та науковий супровід господарської діяльності членів Асоціації.

ІІ. Робота з державними органами і громадськими інституціями:

– моніторинг діяльності та належне реагування на рішення влади;

– лобіювання прийняття необхідних мисливській спільноті державних ініціатив і рішень, зокрема – удосконалення діючої та розробка нової нормативно-правової бази з охорони і раціонального використання мисливської фауни та середовищ її існування;

– вимагання від влади реальних кроків спрямованих на розвиток мисливського господарства та створення позитивного іміджу мисливства за прикладом Європейського Союзу.

– налагодження взаємовигідної співпраці між союзними громадськими організаціями – мисливців, лісівників, рибалок, пасічників, виробників органічної продукції, послуг зеленого туризму тощо. 

ІІІ. Протидія екотероризму та антимисливським рухам.

Шановні друзі, запрошуємо Вас долучатися до нашої Команди та об’єднувати спільні зусилля по відстоюванні і розбудові українського мисливства.