ОГОЛОШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 1-го З’ЇЗДУ ГС “ВАМКМУ”

Керуючись частиною другою пункту 5.4.1 Статуту Асоціації, яка встановлює, що час, місце скликання, норми представництва та порядок денний З’їзду визначаються та оголошуються Радою Асоціації щонайменше за два місяці до З’їзду, Рада Асоціації ОГОЛОШУЄ, що своїм рішенням (протокол засідання Ради Громадської спілки “Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь”  від 05.04.2019 № 2/2019, пункт 3.1)  визначила скликати …

Детальніше