ВІДНОВЛЕННЯ ТЕТЕРУКІВ У ПОЛЬЩІ: НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Заповідні території є важливою частиною підходів ЄС до збереження природи. Хоча вони дають неоднозначні результати для біорізноманіття, принципи мережі Natura 2000 є хорошими. Вони гарантують, що прийняття управлінських рішень базуються на потребах довкілля. Ця Мережа також виграє від того факту, що вона заснована на принципах збереження та сталого використання, забезпечуючи тривале співіснування тваринного світу з діяльністю людини та збереженням біорізноманіття. Таким чином в Євросоюзі «не існує загального спротиву полюванню в зонах Natura 2000 згідно з природоохоронними директивами [1]».

ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ:

Тетерук ініціює визначення територій спеціальної охорони (ТСО) у рамках мережі Natura 2000 у країнах-членах ЄС. За останні роки чисельність польської популяції тетерука значно скоротилася до приблизно 200 особин, які залишилися в кількох ізольованих субпопуляціях.

У першій половині ХХ століття тут налічувалося десятки тисяч осіб цих птахів. У відповідь на занепад популяції тетерука державні ліси Польщі долучилися до великого проекту зі збереження виду (2017-2022 роки). Робота включає 18 організаційних підрозділів держлісів і проводиться у тісній співпраці з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи мисливців.

Без активних зусиль польських мисливців щодо збереження тваринного світу, більшість популяцій, що залишилися, зникли б. Проект працює з мисливцями щодо збереження середовища проживання та управління хижаками з акцентом на лисицю та єнотовидного собаку. Він також включає програму реінтродукції, в рамках якої 370 особин тетерука були повторно інтродуковані в польські угіддя з 2017 до 2020 року.

Важливо, щоб ці лякливі птахи були найкраще пристосовані до життя в природі. Отже, тетеруки, які переміщені з диких популяцій, і ті, що повторно інтродуковані за допомогою методу «безконтактного вирощування» – вважаються особливо цінними особинами. Польськими вченими проводиться постійний моніторинг, завдяки якому доступні актуальні дані про популяцію місцевого тетерука. Тож берімо приклад з наших сусідів!

Джерело