Про затвердження Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань

Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-07