Закон України “Про тваринний світ”

Цей Закон певною мірою пов’язаний із Законом України “Про мисливське господарство та полювання”, тому і мисливцям, і користувачам мисливських угідь його безумовно треба знати!
Окрім іншого, цей Закон визначає право власності на об’єкти тваринного світу, встановлює основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, права та обов’язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, визначають державні органи, що здійснюють управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, та їх повноваження, встановлюють основні принципи використання об’єктів тваринного світу; він визначає, хто здійснює контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, компетенцію та права державних органів у згаданій галузі, а також громадських органів та посадових осіб підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу; встановлює відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тощо.
Посилання на останню чинну редакцію Закону тут:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14?find=1&text=%EF%EE%EB%FE%E2%E0%ED#w130