Опубліковано новий Закон про відновлення природи в ЄС

Нещодавно Єврокомісія прийняла новаторські рішення щодо відновлення пошкоджених екосистем і природи по всій Європі, від сільськогосподарських угідь і морів до лісів і міського середовища. Комісія також пропонує скоротити в Євросоюзі використання хімічних пестицидів і ризики, пов’язані з ними, на 50% до 2030 року. Це головні законодавчі пропозиції, які відповідають стратегіям біорізноманіття та «від ферми до столу», і допоможуть забезпечити стійкість і безпеку поставок продовольства в ЄС і в усьому світі. Прийняття закону про відновлення природи є ключовим кроком у запобіганні колапсу екосистеми та запобіганні найгіршим наслідкам зміни клімату та втрати біорізноманіття. Відновлення водно-болотних угідь, річок, лісів, луків, морських екосистем, міського середовища та видів, які вони містять, є важливою та економічно ефективною інвестицією: у нашу продовольчу безпеку, стійкість до зміни клімату, здоров’я та добробут. У тому ж ключі нові правила щодо хімічних пестицидів зменшать вплив продовольчої системи ЄС на навколишнє середовище, захистять здоров’я та благополуччя громадян і працівників сільського господарства. Закон про відновлення природи має відновити шкоду, завдану природі Європи, до 2050 року.

FACE (Федерація мисливських і природоохоронних асоціацій Європи) також вітає пропозицію щодо нового Закону про відновлення природи, який нещодавно опублікувала Європейська комісія. Це буде новий виток у відновленні сучасної природи Європи. Важливо, що це перший в історії законодавчий акт, який прямо спрямований на відновлення природи Європивідновлення  80% європейських середовищ існування, які перебувають у поганому стані, і  максимальне повернення первісної природи до всіх змінених екосистем, включаючи ліси, сільськогосподарські угіддя та прісні водойми (посилання).

Пропозиція, яка має форму проекту нормативного акту, визначає низку ключових понять і встановлює юридично обов’язкові цілі для відновлення природи. Це означає, що держави-члени ЄС повинні розробити власні національні плани відновлення довкілля та виконати роботу, необхідну для визначення необхідних заходів відновлення для досягнення цілей і зобов’язань. Закон розширить наявний досвід заходів із відновлення природи та має ґрунтуватися на хорошій роботі, виконаній європейськими мисливцями, як зазначено в Маніфесті про біорізноманіття FACE. Важливо, що держави-члени ЄС повинні активно залучати зацікавлені сторони до розробки планів відновлення, щоб забезпечити належне пристосування планів до національних умов.

З точки зору FACE, закон має принести значні переваги для дрібної дичини в сільськогосподарських екосистемах . Наприклад, встановлюються цілі щодо загального збільшення біорізноманіття та позитивної тенденції для лукочних комах,  птахів сільськогосподарських угідь та ландшафтного розмаїття в сільськогосподарських угіддях. Що стосується водно-болотних птахів, цілі щодо відновлення водно-болотних угідь, включаючи торфовища та річки, також принесуть важливі результати.

Не менш важливою для мисливських і непридатних для полювання видів є заходи з відновлення, які повинні бути введені для перерахованих середовищ існування наземних, прибережних і прісноводних видів, необхідні для покращення якості та кількості цих місць існування, у тому числі шляхом їх відновлення, і для покращення зв’язку, поки не буде досягнуто достатньої якості та кількості цих середовищ існування.

Національні плани відновлення мають охоплювати період до 2050 року та переглядатися щонайменше кожні 10 років. Європейська комісія оцінить проекти національних планів відновлення протягом шести місяців з моменту отримання. Зобов’язання щодо моніторингу та звітності для держав-членів ЄС також викладені в пропозиції.

Що стосується цільових показників, у пропозиції перелічено обов’язкову всеохоплюючу мету із обов’язковими цільовими показниками для конкретних екосистем. Перша передбачає, що до 2030 року заходи з відновлення охоплять щонайменше 20% сухопутних і морських територій ЄС, а до 2050 року всі екосистеми, які потребують відновлення.

Коментуючи сьогоднішні новини, Торбйорн Ларссон, президент FACE, заявив: «Наразі ми детально оцінюємо пропозицію, але ми вже бачимо, що вона принесе значну користь природі Європи, що є ключовим запитом у нашій Європейській кампанії мисливців. Не можна недооцінювати роль селян і інших зацікавлених сторін, у тому числі мисливців, у втіленні закону та успішні ініціативи на місцях. Надзвичайно важливо забезпечити належні стимули для забезпечення подальшого розвитку природоохоронних проектів у Європі за участю мисливців та інших зацікавлених сторін».

European Commission & FACE