ЗАКОН УКРАЇНИ “Про мисливське господарство та полювання”

Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні
засади  діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства   та   полювання,   забезпечує   рівні   права   усім
користувачам  мисливських  угідь  у  взаємовідносинах  з  органами
державної   влади   щодо   ведення   мисливського    господарства,
організації  охорони,  регулювання  чисельності,  використання  та
відтворення тваринного світу.

Текст Закону.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14/page?text=%EF%F0%EE%EF%F3%F1%EA%ED