Про участь Асоціації у формуванні Кліматичної стратегії України-2030

Як повідомлялося раніше, Асоціація долучилася до розробки Проекту «Стратегії з адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року» (див. нижче), у котрій про нашу галузь вже традиційно забули. І, здавалося б, немає в цій темі для вітчизняного мисливства нічого привабливого, але аналізуючи викладені у документі побажання від землеробів, тваринників, рибників та лісівників, наші фахівці дійшли однозначного висновку – подібні зауваження потрібно готувати і нам. Власне сам текст Проекту Стратегії та пропозиції Асоціації наводимо нижче в оригінальному форматі.

Мінагрополітики України

Щодо доповнень до Проекту Стратегії
з адаптації  
до зміни клімату сільського, лісового
та рибного 
господарств України до 2030 року

ЛИСТ

Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь (далі – Асоціація) висловлює слова вдячності Мінагрополітики України за проявлену довіру та налагодження тісної співпраці. Реагуючи на інформаційний лист Керівника кліматичного компоненту Німецько-український агрополітичний діалог (APD) Юлії Огаренко від 08.08.2019 р., керуючись частиною 5 статті 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та абзацом 4 пункту 1 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (затвердженого постановою КМУ від 25 листопада 2015 р. № 1119), надаємо для опрацювання концептуальні доповнення фахівців Асоціації до Проекту «Стратегії з адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року», що наводяться нижче:

 1. В абз. 3 на ст. 2 додати слово позначене курсивом – «Існуючі та можливі наслідки зміни клімату для сільського, лісового, мисливського та рибного господарств в Україні такі:…».
 2. В абз. 7 на ст. 4 додати слово позначене курсивом – «Заходи з адаптації до зміни клімату для мисливського, рибного господарства та аквакультури базуються також на екосистемному підході, збереженні біорізноманіття».
 3. В абз. 1 на ст. 6 додати слово позначене курсивом – «Ціль1. Посилення інституційної спроможності та зміцнення законодавчого та нормативно-правового забезпечення адаптації до зміни клімату для сільського, лісового, мисливського та рибного господарства».
 4. В абз. 1 на ст. 7 додати слово позначене курсивом – «Ціль 3. Посилення наукового забезпечення у сфері адаптації до зміни клімату сільського, лісового, мисливського та рибного господарств».
 5. В абз. 7 на ст. 8 додати слова позначені курсивом – «здійснення диверсифікації рослинництва на основі відмови від крупноконтурного монокультурного землеробства, запровадження широкого застосування багатопільних ґрунтозахисних сівозмін і раціонального розміщення сільськогосподарських культур із урахуванням сучасного агрокліматичного районування територій».
 6. В абз. 2 на ст. 9 додати слова позначені курсивом – «відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг поліфункціонального призначення (включаючи фіто-, ентомо- і зоосозологічний аспекти) та вдосконалення їхнього управління (агролісівництво), які є накопичувачем та регулятором вологи в ґрунті і засобом послаблення впливу суховіїв».
 7. В абз. 3 на ст. 9 додати слова позначені курсивом – «удосконалення структури землекористування з позицій ландшафтного підходу з метою забезпечення оптимального співвідношення між різними видами угідь, що сприятиме відновленню і збереженню екологічної стабільності та агроресурсного потенціалу територій».
 8. Після абз. 10 на ст. 10 («розроблення програми…») додати абзац наступного змісту позначений курсивом – «розроблення програми «Мисливське господарство України до 2030 року» з урахуванням галузевих проблем запобігання і адаптації до зміни клімату та потреб удосконалення міжсекторальної взаємодії».
 9. Після абз. 5 на ст. 12 («створення фонду…») додати абзац наступного змісту позначений курсивом – «створення фонду розвитку мисливського господарства для фінансування адаптаційних заходів у зв’язку із запровадженням кардинальних змін, задекларованих цією Стратегією, у традиційному лісо- та землекористуванні в умовах зміни клімату».
 10. Після абз. 6 на ст. 12 («внесення змін…») додати абзаци наступного змісту позначені курсивом:
  «Заходи з адаптації до зміни клімату мисливського господарства шляхом: вдосконалення систем моніторингу мисливської фауни в мисливських угіддях у зв’язку зі зміною клімату;
  створення дієвої системи страхування в галузі мисливського господарства для мінімізації фінансових збитків користувачів мисливськими угіддями від несприятливих погодних умов, неконтрольованого поширення зооінфекцій та зооінвазій;
  вивчення, моніторинг, розробка та виконання планів лікувально-профілактичних заходів щодо зниження ризиків від поширення в умовах змін клімату особливо небезпечних хвороб диких тварин (сказ, АЧС і т.д.);
  переорієнтації мисливського господарювання та штучного розведення дичини на господарськокорисні види диких тварин, які у зв’язку зі зміною клімату демонструють схильність до розширення ареалу (напр. фазан звичайний), покращення стану популяцій, або запаси яких знаходяться у задовільному стані;
  розробки Порядку проведення обов’язкових біотехнічних заходів, Правил штучного розведення та розселення мисливських тварин та удосконалення існуючої галузевої нормативно-правової бази;
  запровадження передових практик щодо оптимізації управління інвазійними видами мисливських тварин (шакал звичайний, єнот уссурійський, норка американська і т.д.).
 1. В абз. 13 на ст. 13 додати слово позначене курсивом – «удосконалити державну політику у сфері адаптації до зміни клімату сільського, лісового, мисливського та рибного господарств і посилити інституційну спроможність для її реалізації».

Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь висловлює слова щирої вдячності читачам нашої сторінки у facebook, які надавали консультативні коментарі щодо формування зауважень до Проекту кліматичної стратегії-2030. Ми сподіваємося, що врахування Міністерством аграрної політики наших побажань пришвидшить відродження мисливської галузі та допоможе захистити тваринний світ України у зв’язку із запровадженням кардинальних змін, задекларованих Кліматичною стратегією, у традиційному лісо- та землекористуванні держави в умовах зміни клімату.

Прес-служба

[googlepdf url=”https://www.uahhg.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/Стратегія-адаптації-до-зміни-клімату-сільського-лісового-та-рибного-господарств-України-до-2030-року_29.05.19.pdf” download=”Скачати” width=”100%” height=”600″]