ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 7 листопада 2012 р. № 1030

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 листопада 2012 р. № 1030
Київ
Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)

Посилання:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF/page?text=%E2%EE%E4%ED%E8%E9+%E3%EE%F0%B3%F5