ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Лісовий кодекс України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/ed20120617