КОМУ НА ЦЕЙ ЧАС ПІДПОРЯДКОВАНІ ЛІСОВЕ ТА МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Шановні колеги! Як відомо, постановою Кабінету міністрів України від 11.09.2019 № 838 “Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” лісове та мисливське господарство було віднесено до підпорядкування вказаного Міністерства.

Але вже 18 вересня 2019 року постановою КМУ  № 847 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” у зв’язку з утворенням Міністерства енергетики та захисту довкілля України шляхом перейменування Мінприроди і реорганізації Міненерговугілля до цього новоутвореного Міністерства віднесені такі основні завдання та функції:

забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі, у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;

геологічного вивчення та раціонального використання надр, поводження з відходами, з пестицидами та агрохімікатами;

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель;

здійснення державного геологічного контролю у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

забезпечення формування та у межах повноважень реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства тощо.

Із текстом постанови КМУ № 847 та положенням Про Міністерство можна ознайомитися тут:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-m847180919kabinetu-ministriv-ukrayini

Вітаємо із новим Міністерством-керманичем нашої багатостраждальної мисливської галузі!