Чи логічний законопроект № 3563?

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про надання пропозицій до проекту Закону України № 3563 від 29.05.2020
про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням

Микола Фролов
Ректор Запорізького національного університету

Згідно Вашого листа №1-09/20 від 21.09.20 р. випускаючою кафедрою біології лісу, мисливствознавства та іхтіології та лабораторією біоресурсів навколишнього середовища РННВЦ «Екологія» біологічного факультету Запорізького національного університету проведений аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням» № 3563 від 29.05.20 (внесений народним депутатом України Дубінським О.А.) з використанням Пояснювальної записки та порівняльної таблиці до проекту Закону та на основі положень діючого законодавства України.

Згідно прогнозу автора законопроекту, проект Закону України № 3563 від 29.05.20 повинен посприяти покращенню Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та Закону України «Про охорону дитинства», в плані узгодження окремих норм чинного законодавства, підвищення відповідальності за порушення правил полювання та в плані захисту дітей від моральних страждань, які виникають від спостерігання ними за вбивством тварин під час полювання, їх болем і мученням від цього.

Слід зазначити, що полювання, згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання», є складовою частиною мисливства, як виду спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь.

В ст. 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» вказані заборони щодо здійснення полювання, метою яких є раціональне використання мисливських тварин, охорона диких тварин, а також середовища їх перебування. Виникає питання, як доповнення ст. 20 новою забороною щодо «полювання в присутності дітей» (п. 7-1 у редакції проекту) вплине на раціональне використання мисливських тварин та їх охорону?

Взагалі питання відмежування жорстокого поводження з тваринами від незаконного полювання у кримінально-правовій науці відноситься до числа найбільш складних та дискусійних.

Об’єктом жорстокого поводження з тваринами є моральність, безпосередньо моральні засади суспільства в частині ставлення до тварин. На відміну від цього, об’єктом незаконного полювання являються суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля, його наукове обґрунтоване раціональне використання і відтворення природних ресурсів, безпосередньо встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу.

Полювання як явище в Україні не заборонене, під час полювання на території мисливських угідь можуть бути присутні не тільки безпосередньо мисливці, а й особи, що їх супроводжують. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 15 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» полювання не завжди передбачає використання зброї або добування тварини. Тому, на нашу думку, внесення факту присутності дитини при полюванні (чи спостеріганні за полюванням) до переліку форм насильства, від яких держава здійснює захист дитини, порушує право батьків обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства, як вказано у ч. 3 ст. 151 Сімейного кодексу України.

Крім того, якщо слідувати логіці автора законопроекту, види діяльності людини аналогічні полюванню, а саме рибальство, розведення та отримання продукції від сільськогосподарських тварин, вирощування сільськогосподарських культур та рубка деревних та чагарникових насаджень, не відповідають нормам моралі та етики та спричиняють моральних страждань дитині, що приймає участь у цих видах діяльності.

В обґрунтуванні необхідності прийняття законопроекту, його автор у супровідних документах посилаються на необхідність узгодження окремих норм чинного законодавства зі ст. 5 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», якою заборонена пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти. Проте не зрозуміло, які ознаки «пропаганди мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти» має присутність дитини на полюванні з дозволу батьків та під їх наглядом. Наявність законодавчої заборони пропаганди мисливства не означає заборону передавати життєвий досвід від батьків до власної дитини.

Також в обґрунтуванні необхідності прийняття даного Законопроекту вказано, що полювання, враховуючи використання вогнепальної та холодної зброї, представляє собою діяльність, пов’язану з підвищеним ризиком. Як вказує автор законопроекту, необережне поводження зі зброєю призводить до травм і загибелі учасників, а також випадкових свідків, іноді – відомих осіб. Проте не зрозуміло, яким чином вседозволеність можновладців та недотримання техніки безпеки використання вогнепальної зброї, що призвели до загибелі учасників полювання, пов’язано з ризиками для здоров’я та моральними стражданнями дитини присутньої на полюванні. Крім того, в Пояснюваної записці до законопроекту не вказано, що існує Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011  № 549, дотримання вимог якого є запорукою уникнення нещасних випадків на полюванні. Дане Положення є обов’язковим до виконання всіма користувачами мисливських угідь України та учасниками полювання.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням» (№ 3563 від 29.05.20, призведе до наступних наслідків:

– порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо свободи дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

– зневажання традицій та історичної спадщини українського народу;

– тривалого призупинення приєднання України до Федерації мисливських і природоохоронних асоціацій Європейського Союзу (FACE);

– блокування співпраці з Міжнародним сафарі-клубом (SCI), штаб-квартира якого розташована в США, а також участі України в бізнес-проектах щодо охорони та раціонального використання об’єктів мисливської фауни.

У відповідності до вищевикладеного, законопроект потребує істотного доопрацювання.

З повагою
Ректор
Запорізького національного університету
заслужений працівник освіти України,
народний депутат України 8 скликання,                   
доктор історичних наук, професор

Фролов Микола Олександрович