Нормативно-правове забезпечення галузі

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 7 листопада 2012 р. № 1030

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 листопада 2012 р. № 1030 Київ Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) Посилання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF/page?text=%E2%EE%E4%ED%E8%E9+%E3%EE%F0%B3%F5

Детальніше

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

Вважаємо, що і мисливцям, і користувачам мисливських угідь безумовно слід знати основні положення цього Закону. Особливо тим, які утримує та використовує на полюванні собак та інших дозволених ловчих птахів і тварин, а також тим, хто займається натаскуванням, наганянням, польовими випробуваннями та змаганнями мисливських собак, проведенням виставок. Посилання на Закон: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15?find=1&text=%ED%EE%F0#w112

Детальніше

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною. …

Детальніше

Закон України “Про тваринний світ”

Цей Закон певною мірою пов’язаний із Законом України “Про мисливське господарство та полювання”, тому і мисливцям, і користувачам мисливських угідь його безумовно треба знати! Окрім іншого, цей Закон визначає право власності на об’єкти тваринного світу, встановлює основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, права та обов’язки громадян у галузі охорони, використання …

Детальніше

Земельний кодекс України

Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. Користувачам мисливських угідь у першу чергу, а також мисливцям особливо треба звернути увагу на статті 110 (Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку) та 111 (Обтяження …

Детальніше

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про мисливське господарство та полювання”

Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні засади  діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства   та   полювання,   забезпечує   рівні   права   усім користувачам  мисливських  угідь  у  взаємовідносинах  з  органами державної   влади   щодо   ведення   мисливського    господарства, організації  охорони,  регулювання  чисельності,  використання  та відтворення тваринного світу. Текст Закону. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14/page?text=%EF%F0%EE%EF%F3%F1%EA%ED

Детальніше

Про охорону навколишнього природного середовища

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього …

Детальніше

Про захист тварин від жорстокого поводження

Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15

Детальніше