Рішення 1-го з’їзду ВАМКМУ .

                                   РІШЕННЯ 1-го З’ЇЗДУ

11 червня 2019 року № 1-2/2019 м. Київ
 Про звіт про роботу Асоціації, її Ради
та завдання Асоціації на наступний період роботи

Заслухавши та обговоривши доповідь Першого віце-президента Асоціації Червоного В.О. «Про організаційну роботу з розбудови Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь», мету та завдання, що стоять перед нею», роботу Ради Асоціації за період з вересня 2018 по червень 2019 роки та завдання Асоціації на наступний п’ятирічний період», 1-й З’їзд Асоціації, керуючись пунктами 2.1, 5.4, 5.4.1, 5.4.3.1, 5.4.4, 5.4.6, 5.5.2, 5.5.5.3, 8.4.2, 8.4.4, 8.4.5 Статуту Асоціації

ВИРІШИВ:

  1. Визнати роботу Ради Асоціації з питань розбудови Асоціації та вирішенні завдань, що стояли перед нею за період з її створення до проведення з’їзду задовільною.
  2. Визнати першорядними завданнями у роботі Асоціації, її керівних органів і відокремлених підрозділів в областях на 2019-2024 роки:

2.1. розробку спільно з центральними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства Комплексної програми розвитку мисливського господарства України та подання її на розгляд Кабінету міністрів;

2.2. підготовку законопроектів у співпраці з народними депутатами України, Державним агентством лісових ресурсів України, іншими відповідними профільними державними організаціями та установами, громадським об’єднаннями з питань розвитку мисливської господарства, супутніх галузей, у першу чергу щодо вдосконалення Закону України «Про мисливське господарство та полювання», Закону України «Про тваринний світ», Кодексу України про адміністративні правопорушення, підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють ведення мисливського господарства та полювання, у тому числі – мисливського, з метою їх удосконалення та розвитку мисливського господарства, у тому числі щодо:

– надання права затвердження лімітів затвердження лімітів використання тварин обласним державним адміністраціям за погодженням із обласними управліннями лісового та мисливського господарства;

– заміни одноденних ліцензій на картки добування тварин із видачею спеціальних бирок, що прикріплюються до добутої тварини;

– спрощення процедури надання мисливських угідь у користування;

– надання права видачі дозволу на проведення селекційного відстрілу мисливських тварин мисливцям під контролем посадової особи користувача мисливських угідь, якій має на це право за законодавством;

– скасування безумовної заборони полювання на територіях природно-заповідного фонду, таких як регіональні ландшафтні парки, заказники місцевого значення тощо, де полювання може бути дозволено чи обмежене відповідно до їх положення та проектів організації території;

– посилення кримінальної відповідальності за незаконне добування  копитних тварин шляхом зниження розміру істотної шкоди з 240 тисяч до 30 тисяч гривень, або встановлення кримінальної відповідальності за незаконне добування копитних тварин взагалі;

– повернення до Кодексу України про адміністративні правопорушення права складання протоколів про адміністративні правопорушення єгерями та посадовими особами користувачів мисливських угідь, уповноваженими на охорону державного мисливського фонду, за всіма частинами статті 85 цього Кодексу.

2.3. Сприяння формування культури мисливства (підвищення культури полювання, виховання культурного мисливця, відродження етичних норм поведінки та ставлення до природи, запровадження системи підготовки мисливця), розвитку трофейної справи через організацію різного рівня тематичних фестивалів, виставок, зібрань тощо.

2.4. Забезпечення розвитку Асоціації та її структурних підрозділів з метою вирішення завдань, визначених Статутом Асоціації та рішеннями керівних органів Асоціації, залучення до її лав нових членів.

2.5. Забезпечення актуальної боротьби із антимисливським рухом в Україні, у першу чергу з діяльністю псевдоекологів.

2.6. Сприяння вихованню молоді у дусі визнання мисливства в цілому та,  полювання зокрема, нормальним, цивілізованим явищем, яке сприяє охороні, відтворенню та збереженню державного мисливського фонду, розвитку галузі мисливського господарства, а також супутніх галузей виробництва та торгівлі мисливськими товарами та збільшує чисельність робочих місць у державі та поповнює бюджетні надходження.

2.7. Сприяння створенню єдиної державної служби охорони державного мисливського фонду та боротьби з порушеннями правил полювання.

2.8. Сприяння розвитку дичорозведення, у тому числі штучного, випуску мисливських видів тварин в мисливські угіддя, а також розвитку вольєрного утримання таких тварин з метою розведення, вирощування та розселення, створення відповідних племінних розплідників.

2.9. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, у першу чергу у сільській місцевості, щодо недопущення підпалів сухої рослинності, дотримання заходів та правил пожежної безпеки у польових, водно-болотних та лісових угіддях, дотримання сільськогосподарськими виробниками норм захисту навколишнього природного середовища, об’єктів тваринного світу під час сільськогосподарських робіт.

2.10. Сприяння навчанню посадових осіб користувачів мисливських угідь, а також мисливців вимогам законодавства та нормативно-правових актів у сфері мисливського господарства та полювання, а також захисту тваринного світу, у тому числі від жорстокого поводження, та розповсюдження із цією метою відповідної профільної методичної документації та літератури, засобів наглядної агітації, посібників, тощо.

2.11. Сприяння своєчасному виданню нормативно-правових актів у сфері мисливського господарства та полювання відповідними державними органами.

2.12. Сприяння залученню до співпраці у веденні мисливського господарства фінансово спроможних фізичних та юридичних осіб у суворій відповідності до вимог законодавства України.

2.13. Сприяння добору особового складу у сфері мисливського господарства та полювання.

2.14. Реалізація спільних програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать законодавству України.

2.15. Налагодження зв’язків із міжнародними мисливськими організаціями та вирішення питання вступу до Міжнародної ради з охорони дичини та дикої природи (International Council for Game and Wildlife Conservation).

  1. Керівним органам Асоціації та директорам відокремлених підрозділів Асоціації у областях вжити заходів щодо забезпечення виконання Статутних завдань Асоціації та пріоритетів, визначених п. 2 цього рішення.
Головуючий на засіданні 1-го З’їзду Асоціації    О.О. Рафальський
Секретар засідання 1-го З’їзду Асоціації    В.О. Яковлєв