ОГОЛОШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 1-го З’ЇЗДУ ГС “ВАМКМУ”

Керуючись частиною другою пункту 5.4.1 Статуту Асоціації, яка встановлює, що час, місце скликання, норми представництва та порядок денний З’їзду визначаються та оголошуються Радою Асоціації щонайменше за два місяці до З’їзду, Рада Асоціації ОГОЛОШУЄ, що своїм рішенням (протокол засідання Ради Громадської спілки “Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь”  від 05.04.2019 № 2/2019, пункт 3.1)  визначила скликати 1-й З’їзд Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь».

Час скликання – 11 червня 2019 року об 11-00;

Місце скликання – у приміщенні конференц-зали Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 8, м. Київ, 01011.

Норма представництва делегатів на 1-й З’їзд Асоціації: від кожного відокремленого підрозділу Асоціації – по 1 делегату від 3 (трьох) юридичних осіб, які є членами Асоціації, та по 1 делегату від 20 членів Асоціації, які є фізичними особами. У разі якщо кількість членів Асоціації – фізичних осіб становить у відокремленому підрозділі менше 20 осіб, то від такого підрозділу делегується 1 делегат від фізичних осіб-членів Асоціації.

Проект Порядку денного 1-го З’їзду Асоціації:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1-го З’їзду Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців
та користувачів мисливських угідь»

11 червня 2019 року  об  11-00                  м. Київ

  1. Звіт президії Ради Асоціації «Про організаційну роботу з розбудови Асоціації, мету та завдання, що стоять перед нею».
  2. Обрання органів управління Асоціації
    • Обрання Президента Асоціації
    • Обрання Ради Асоціації
    • Обрання контрольного органу Асоціації – Ревізійної комісії Асоціації.
  3. Обрання Почесного президента Асоціації.
  4. Різне.