Асоціація долучається до розробки державної кліматичної стратегії !

Шановні друзі, раді вам повідомити, що 25 липня 2019 року, за координаційно-експертної підтримки Проекту “Німецько-український агрополітичний діалог” (APD), в Національній академії наук України (м. Київ) відбулося установче засідання міжвідомчої робочої групи: «Розробка та імплементація Стратегії з адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року» за участі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, профільних науковців, громадських діячів і журналістів.
Попередній аналіз фахівцями Асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь Проекту Стратегії констатував, що і цього разу про нашу галузь, на жаль, забули на найвищому державному рівні. Останнє змусило директора, віце-президента Асоціації Анатолія Сергійовича Шостака звернутися до заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової та керівника Проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» Фолькера Зассе з вимогою включити нашого представника до складу міжвідомчої робочої групи. Поміж іншого Анатолій Сергійович зауважив:Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь вітає важливі державні кроки з розробки й імплементації кліматичної стратегії та сприяння цьому закордонних колег, але водночас висловлює занепокоєння відсутністю серед кандидатів до складу робочої групи фахівців у галузі мисливського господарства. Остання в Україні є законодавчо визначеною самостійною сферою природокористування, особливо вразливою до змін клімату в умовах надмірної антропогенної трансформації території держави. Окрім того, вітчизняна мисливська галузь, перебуваючи в стані перманентної кризи, понині не має належного інституційного та нормативного забезпечення відповідного викликам сучасності, через що додатково наражається на нові загрози у найближчому майбутньому, відтак невідкладно потребує уваги державних посадовців і європейських партнерів, рівноцінної іншим господарським секторам держави…”.
         Варто зазначити, німецькі колеги миттєво відреагували на звернення та ініціювали долучення до складу робочої групи представника Асоціації, доктора сільськогосподарських наук Василя Новицького, який вже сьогодні прийняв повноцінну участь в її установчому зібранні де наголосив на неприпустимості ігнорування зоосозологічних аспектів при формуванні Кліматичної Стратегії, яка декларує кардинальні зміни у традиційному лісо- та землекористуванні України. На думку вченого, державі необхідні поглиблені наукові дослідження щодо того, як кожен із запропонованих інструментів реалізації Стратегії безпосередньо чи опосередковано вплине у подальшому на існування аборигенної мисливської фауни. Асоціація також має ряд принципових зауважень і доповнень до Проекту Стратегії в частинах охорони та відтворення фауністичних комплексів агроландшафтів на фоні змін клімату про що її представник доповідатиме на подальших засіданнях робочої групи.
Авторами Стратегії, у свою чергу, зазначається наступне. На глобальному рівні зміна клімату нині є однією з найбільш актуальних проблем, що перешкоджає людству забезпечувати екологічну і продовольчу безпеки, зменшувати рівень бідності населення та досягати сталого сільського розвитку. Цей процес підвищує ризики для здоров’я населення через розбалансованість стану екосистем та природних ресурсів і викиди парникових газів в атмосферу. Зміна клімату є результатом взаємодії цілої низки природних чинників та діяльності людини, у тому числі через недосконалі практики ведення землеробства та тваринництва, деградації земель, рубок лісів, забруднення природних водойм. Антропогенний вплив на кліматичну систему є визначальним чинником потепління, що спостерігається у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. Через підвищення середньої температури повітря та нерівномірний розподіл опадів створюються сприятливі умови для поширення атипових видів флори і фауни, що у наступні 30-50 років може призвести до істотної трансформації переважної частини кліматичних та природних зон України.

Прес-служба Асоціації